• slidebg1

  Nu har du mulighed for at optimere dit energiforbrug, husets komfort og boligøkonomien.
  Vi hjælper dig med ansøgning om tilskud, energisparelån og afvikling i takt med det lavere energi-forbrug. 

Parcelhus i Mogenstrup fik installeret en energibesparende varmepumpe i stedet for oliekedel

 

I januar måned 2016 blev der i et parcelhus i Mogenstrup installeret en energibesparende varmepumpe som erstatning for den eksisterende oliekedel. Huset er opført i år 1956 og har et boligareal på 152 m2. I Mogenstrup er der ikke mulighed for tilslutning til fjernvarme, hvorfor konverterring fra oliekedel til varmepumpe (elvarme) var et oplagt valg.

Huset er blevet efterisoleret løbende, og der er installeret gulvvarme i flere af boligens rum, således at varmepumpen har optimale driftsbetingelser.

Der er anvendt en såkaldt ”luft til vand” varmepumpe, der udnytter energien i udeluften. Dette betyder, at der er monteret en ”udedel” og, at der ikke skal nedgraves varmeslanger, som ved jordvarme.

 

undefined

 

Sagsoplysninger

 • Priser er primo 2016 inkl. moms.
 • Investering til installation af varmepumpe: kr. 89.600.
 • Oliepris: 8,00 kr./liter (olieprisen har været faldende siden installeringen).
 • Energiindholdet i 1 liter olie svarer til 10 kWh.
 • Elpris: 2,10 kr./kWh.
 • Der er en reduceret elvarmeafgift på 63 øre/kWh for forbrug over 4.000 kWh/år.
 • Virkningsgrad for oliekedel antages at være 85 %.
 • Virkningsgrad (SCOP-værdi) for varmepumpeanlæg antages at være 3,5.
 • Realiseret energibesparelse ved standardværdi VP 14: 20.575 x 1,5 = 30.863 kWh.
 • Tilskud fra Vestforsyning Service A/S: 0,40 kr. pr. kWh (forudsætter at du er kunde hos Vestforsyning :Sinus El).
 • Nøgletal anvendt til beregning af varmeforbrug: 110 kWh/år pr. m2 boligareal.

Fordele ved skift fra oliekedel til varmepumpe:

 • Reducerer den årlige udgift til opvarmning.
 • Stigende oliepriser betyder en større besparelse og en kortere tilbagebetalingstid.
 • Godt for klimaet - lokalt og globalt (elvarme via varmepumper betragtes som vedvarende energi i modsætning til olie - der er et fossilt brændsel).

 

Finansiering - luft/vand varmepumpe

Lånebeløb 77.255,00 kr. med en pålydende rente på 5,95% p.a. svarende til en debitorrente på 6,08 %. Løbetiden er 10 år, annuitetslån og renten er variabel. Årlige omkostninger i procent før skat (ÅOP) er 6,79 %. Samlede kreditomkostninger er 28.009,89 kr., og det samlede beløb, der skal tilbagebetales, er 102.947,24 kr. før skat. Kvartalsvis ydelse før skat er 2.576,52 kr. Lånet kræver normal kreditvurdering.

Lånebeløb 77.255,00 kr. med en pålydende rente på 5,95% p.a. svarende til en debitorrente på 6,08 %. Løbetiden er 15 år, annuitetslån og renten er variabel. Årlige omkostninger i procent før skat (ÅOP) er 6,59 %. Samlede kreditomkostninger er 42.207,56 kr., og det samlede beløb, der skal tilbagebetales, er 117.144,91 kr. før skat. Kvartalsvis ydelse før skat er 1.955,47 kr. Lånet kræver normal kreditvurdering.

Ja tak

Kontakt mig vedrørende energisparelån og mulighederne omkring finansiering af energiforbedringer i min bolig.

Frit valg

Der er fri konkurrence på det danske elmarked.

Det betyder at du frit kan vælge en hvilken som helst elhandler. Og det er gratis at skifte.

Dine rettigheder som elkunde

 • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tilllæg på 0,05 kr. pr. kWh
 • Abonnement på 10 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 38,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

 • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
 • Abonnement på 28 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 33,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu