PSO-afgift og elafgift 

Elafgift og PSO pr. 1. januar 2019 (inkl. moms)
PSO-afgift, 1. kvartal 2019 7,74 øre
Elafgift 110,50 øre

 

Gebyrer

Netselskabernes tariffer og gebyrer viderefaktureres UDEN yderligere tillæg.

Gebyrer pr. 1. januar 2019 (inkl. moms)
Opsigelse af elkøbs-aftale før udløb af bindingsperiode 500,00
Opsigelsesbrev ved manglende betaling - elkøb 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af mgl. betaling (elkøb) 81,25
Slutopgørelse ved leverandør-skifte (elkøb) gratis
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Tilkaldelse af låsesmed for hindret adgang Efter regning
Opkrævning ved flytning - slutopgørelse 81,25
Selvaflæsningskort, rykker 93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Regningsgebyr (papirsfaktura m/girokort) 35,00
Udskrift af regningskopi 43,75
Genåbning efter afbrydelse for mgl. betaling 781,25
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl Efter regning
Nedtagning af måler 925,00
Måler genetablering / Midlertidig batteri 987,50
Midlertidig installation 1.418,75

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2019
Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri 100,00
Lukkevarsel (rykker nr. 2) - momsfri 100,00
Betalingsaftale 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde 310,00
Inkassobesøg 250,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning - genafbrydelse) 720,00


I øvrigt henvises til gebyr-takstbladet for dit netselskab for yderligere opkrævninger af 
gebyrer i forbindelse med elforsyning.

Vestforsyning følger standardgebyrer fra Dansk Energi i det omfang, gebyrbladet er omfattet af disse.

Udskriv gebyrer for 2019

Gebyrblad for 2019

Frit valg

Der er fri konkurrence på det danske elmarked.

Det betyder at du frit kan vælge en hvilken som helst elhandler. Og det er gratis at skifte.

Dine rettigheder som elkunde

  • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tillæg på 0,05 kr. pr. kWh
  • Abonnement på 10 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 46,15 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

  • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
  • Abonnement på 28 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 41,15 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu