• slidebg1

    Kundeservice hos Vestforsyning : Sinus El står altid parat til at hjælpe dig med svar på spørgsmål om din elforsyning 

PSO-afgift og elafgift 

Elafgift og PSO pr. 1. juni 2018 (inkl. moms)
PSO-afgift, 3. kvartal 2018 10,75 øre
Elafgift 114,25 øre

 

Gebyrer

Netselskabernes tariffer og gebyrer viderefaktureres UDEN yderligere tillæg.

Gebyrer pr. 1. januar 2018 (inkl. moms)
Opsigelse af elkøbs-aftale før udløb af bindingsperiode 500,00
Opsigelsesbrev ved manglende betaling - elkøb 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af mgl. betaling (elkøb) 81,25
Slutopgørelse ved leverandør-skifte (elkøb) gratis
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Tilkaldelse af låsesmed for hindret adgang Efter regning
Opkrævning ved flytning - slutopgørelse 81,25
Selvaflæsningskort, rykker 93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Regningsgebyr (papirsfaktura m/girokort) 35,00
Udskrift af regningskopi 43,75
Genåbning efter afbrydelse for mgl. betaling 687,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl Efter regning

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2018
Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri 100,00
Lukkevarsel (rykker nr. 2) - momsfri 100,00
Betalingsaftale 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde 310,00
Inkassobesøg 250,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 580,00
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning - genafbrydelse) 720,00

I øvrigt henvises til gebyr-takstbladet i Vestforsyning Net A/S, samt andre net-selskaber for yderligere opkrævninger af gebyrer i forbindelse med elforsyning.

Vestforsyning følger standardgebyrer fra Dansk Energi i det omfang, gebyrbladet er omfattet af disse.

 

Gebyrer pr. 1. januar 2017 (inkl. moms)
Opsigelse før udløb af bindingsperiode 500,00
Flytteopgørelse ved adresseskift 81,25
Opsigelsesbrev ved manglende betaling 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af manglende betaling 100,00
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Gebyr for papirregning med girokortindbetaling 35,00
Kopi af faktura 43,75
Slutopgørelse ved leverandørskift Gratis

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2017
Rykkerskrivelser 100,00
Inkassomeddelelser 100,00
Betalingsaftale 105,00
Inkassobesøg 250,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl

Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri

Udskriv gebyrer for 2018

Gebyrblad for 2018

Frit valg

Der er fri konkurrence på det danske elmarked.

Det betyder at du frit kan vælge en hvilken som helst elhandler. Og det er gratis at skifte.

Dine rettigheder som elkunde

  • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tilllæg på 0,05 kr. pr. kWh
  • Abonnement på 10 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 38,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

  • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
  • Abonnement på 28 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 33,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu