• slidebg1

  Kundeservice hos Vestforsyning : Sinus El står altid parat til at hjælpe dig med svar på spørgsmål om din elforsyning 

 • slidebg1
  Pauline Bøgelund, Ida Vium, Line Skak og Sara Hald
  Pauline Bøgelund, Ida Vium, Line Skak og Sara Hald

  – Vestforsyning : Sinus El er en vigtig medspiller. Faktisk er de guld værd. Både for os, vores hold og for hele vores område, når de støtter andre talenter og lokale initiativer. Det er go’ energi. 

  Pauline Bøgelund, Ida Vium, Line Skak og Sara Hald
  U20-verdensmestre, TTH Holstebro

PSO og elafgift 

Afgift og PSO pr. 1. oktober 2018 (inkl. moms)
PSO, 1. kvartal 2018 18,63 øre
Elafgift 114,25 øre

 

Gebyrer

Netselskabernes tariffer og gebyrer viderefaktureres UDEN yderligere tillæg.

Gebyrer pr. 1. januar 2018 (inkl. moms)
Opsigelse af elkøbs-aftale før udløb af bindingsperiode 500,00
Opsigelsesbrev ved manglende betaling - elkøb 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af mgl. betaling (elkøb) 81,25
Slutopgørelse ved leverandør-skifte (elkøb) gratis
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Tilkaldelse af låsesmed for hindret adgang Efter regning
Opkrævning ved flytning - slutopgørelse 81,25
Selvaflæsningskort, rykker 93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Regningsgebyr (papirsfaktura m/girokort) 35,00
Udskrift af regningskopi 43,75
Genåbning efter afbrydelse for mgl. betaling 687,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl Efter regning

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2018
Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri 100,00
Lukkevarsel (rykker nr. 2) - momsfri 100,00
Betalingsaftale 105,00
For sen betaling fra erhvervskunde 310,00
Inkassobesøg 250,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 580,00
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning - genafbrydelse) 720,00

I øvrigt henvises til gebyr-takstbladet i Vestforsyning Net A/S, samt andre net-selskaber for yderligere opkrævninger af gebyrer i forbindelse med elforsyning.

Vestforsyning følger standardgebyrer fra Dansk Energi i det omfang, gebyrbladet er omfattet af disse.

 

Gebyrer pr. 1. januar 2017 (inkl. moms)
Opsigelse før udløb af bindingsperiode 500,00
Flytteopgørelse ved adresseskift 81,25
Opsigelsesbrev ved manglende betaling 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af manglende betaling 100,00
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Gebyr for papirregning med girokortindbetaling 35,00
Kopi af faktura 43,75
Slutopgørelse ved leverandørskift Gratis

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2017
Rykkerskrivelser 100,00
Inkassomeddelelser 100,00
Betalingsaftale 105,00
Inkassobesøg 250,00

Målerundersøgelse på akkrediteret værksted - hvor det viser sig måleren er uden fejl

Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri

Udskriv gebyrer for 2018

Gebyrblad for 2018

Kontakt os

Vestforsyning : Sinus El
Nupark 50
7500 Holstebro
info@vestforsyning-sinus.dk

Kundeservice 96 12 74 60

Dine rettigheder

Der er fri konkurrence på det danske elmarked. D. 1. april 2016 er der indført en reform af elmarkedet, som har til formål at skabe øget konkurrence samtidig med, at forbrugerbeskyttelsen sikres.

Dine rettigheder som elkunde

 • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tilllæg på 0,05 kr. pr. kWh
 • Abonnement på 10 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 41,36 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

 • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
 • Abonnement på 28 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 36,36 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu