PSO og elafgift 

Afgift og PSO pr. 1. januar 2017 (inkl. moms)
PSO, 2. kvartal 2017 18,00 øre
Elafgift 113,75 øre

 

Gebyrer

Netselskabernes tariffer og gebyrer viderefaktureres UDEN yderligere tillæg.

Gebyrer pr. 1. januar 2017 (inkl. moms)
Opsigelse før udløb af bindingsperiode 500,00
Flytteopgørelse ved adresseskift 81,25
Opsigelsesbrev ved manglende betaling 200,00
Slutopgørelse og opsigelse som følge af manglende betaling 100,00
Opstart af fogedforretning 987,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Gebyr for papirregning med girokortindbetaling 35,00
Kopi af faktura 43,75
Slutopgørelse ved leverandørskift Gratis

 

Momsfri gebyrer pr. 1. januar 2017
Rykkerskrivelser 100,00
Inkassomeddelelser 100,00
Betalingsaftale 105,00
Inkassobesøg 250,00

Gebyrer

Hent PDF til udskrivning.

Gebyrer 2017

Gebyrer

Kontakt os

Vestforsyning : Sinus El
Nupark 50
7500 Holstebro
info@vestforsyning-sinus.dk

Kundeservice 96 12 74 60

Dine rettigheder

Der er fri konkurrence på det danske elmarked. D. 1. april 2016 er der indført en reform af elmarkedet, som har til formål at skabe øget konkurrence samtidig med, at forbrugerbeskyttelsen sikres.

Dine rettigheder som elkunde

  • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tilllæg på 0,05 kr. pr. kWh
  • Abonnement på 10 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 32,91 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

  • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
  • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
  • Abonnement på 28 kr. pr. måned
  • Aktuel pris 27,91 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu