• slidebg1

  Kundeservice hos Vestforsyning : Sinus El står altid parat til at hjælpe dig med svar på spørgsmål om din elforsyning 

 • slidebg1
  Familen Iversen
  Familen Iversen

  Troels og Margit Iversen og deres børn er aktive i Holstebro Svømmeclub, som har fået 20.000 kr. fra Vestforsynings Initiativpulje. – Det er én af grundene til, at familien Iversen har valgt strøm fra Vestforsyning! 

  Familen Iversen

1. april 2016

Nye regler på elmarkedet den 1. april 2016

De nye regler betyder blandt andet at alle elkunder altid skal kontakte deres elleverandør, hvis de for eksempel har spørgsmål til forbrug eller skal melde flytning - også selv om elleverandør og netselskab er to forskellige selskaber. Her på siden har vi forsøgt at gøre det overskueligt, så du kan se, hvad det kommer til at betyde for dig. 

Læs mere om de nye regler på Dansk Energi's hjemmeside

Én kontakt når det handler om el

Fremover skal du altid kontakte din elleverandør, hvis du for eksempel har spørgsmål til dit elforbrug eller skal melde flytning. Også selv om din elleverandør og dit netselskab er to forskellige selskaber.

Læs mere om én kontrakt og én regning på Dansk Energi's hjemmeside

Frit valg af elprodukter

Tidligere blev du tildelt et prisreguleret elprodukt, hvis du ikke selv valgte din elleverandør - dette princip blev kaldt forsyningspligten.

Læs mere om ændringer i forsyningspligt og leveringspligt på Dansk Energi's hjemmeside

Nye regler for dig, der skifter bolig

Når du skifter bolig, skal du være opmærksom på de nye regler og forpligtelser ved leveringspligten, som træder i kraft den 1. april 2016.

Læs mere om de nye regler for dig, der skifter bolig, på Dansk Energi's hjemmeside

Elleverandøren kan kræve sikkerhed for levering

Som husholdningskunde skal du være opmærksom på, at din elleverandør kan kræve sikkerhed, før du kan få leveret el.

Læs mere om kravet om sikkerhedsstillelse på Dansk Energi's hjemmeside

Det betyder de nye regler for udlejer

Når de nye regler om leveringspligten træder i kraft den 1. april 2016, vil det som udgangspunkt være udlejer, der hæfter for levering af el til ejendommen.

Læs mere om reglerne for udlejer på Dansk Energi's hjemmeside

Datahubben er et centralt element i Engrosmodellen

Datahubben er en fælles platform, som indeholder de oplysninger om kunder, forbrug og priser, der er nødvendige for eldetailmarkedet i Danmark. Indførslen af en fælles Datahub er en politisk beslutning, som blev vedtaget i 2010.

Læs mere om Datahubben på Dansk Energi's hjemmeside

Fælles informationsplatform ved større strømafbrud

Den 1. april 2016 træder Engrosmodellen i kraft, hvor elleverandører bliver kundernes primære kontaktpunkt. Dansk Energi udvikler derfor en fælles informationsplatform om strømafbrud til netselskaber og elleverandører, som samler information om igangværende strømafbrud i Danmark på ét og samme sted. Dansk Energi vil løbende opdatere denne side, hvor du kan få svar på spørgsmål om informationsplatformen.

Læs mere om informationsplatformen på Dansk Energi's hjemmeside

Erhvervskunde hos Vestforsyning

SKAT kræver reel opgørelse af forbrug, før elafgift kan refunderes

Fra og med 1. april 2016 har SKAT besluttet, at det kun er muligt at få refusion for elafgift, hvis vi som elleverandør opgør dit reelle forbrug. Det vil vi gøre ved at følge to modeller:

 1. Hvis dit forbrug er UNDER 6.000 kWh årligt, vil der kun én gang årligt blive udsendt en specifikation med din elafgift. Specifikationen kommer sammen med årsregningen. I løbet af året udsendes á conto rater, nøjagtig som i dag. Teksten "elafgift" vil på disse være ændret til "á conto til senere beregning".
 2. Er dit forbrug OVER 6.000 kWh årligt, vil vi fremover afregne kvartalsvis. På de fremtidige á conto opkrævninger på el vil teksten være ændret fra "elafgift" til "á conto til senere beregning". I slutningen af hvert kvartal vil vi opgøre det reelle kvartalsforbrug inkl. elafgift, og modregne dette i det tidligere betalte á conto beløb. Så kan du få refusion af elafgiften i løbet af året. Ændringen medfører også, at vi ændrer forfaldsdatoen på din elregning til ca. 3 uger længere frem. Som eksempel bliver forfaldsdatoen udsat fra 10. juli til 1. august. Din PBS aftale vil til gengæld fortsætte uændret.

Ingen fordele uden små ulemper…

For yderst få af vores erhvervskunder betyder ændringerne, at vi ikke kan opkræve elforbrug sammen med vand og/eller varme.

Opkrævning af vand og/eller varme fortsætter uændret med samme forfaldsdatoer som i dag. Men på grund af opdelingen og nyt kundenummer på de to forsyningsarter, er vi desværre nødsaget til at fremsende særskilt á conto på disse. Det betyder også, at vi må ulejlige dig med en ny tilmelding til PBS eller tilmelding på "faktura via mail".

Det er vigtigt at understrege, at det er SKAT, der har krævet nye regler om refusion af elafgift indført. Vi står selvfølgelig til rådighed for at lave den afregningsform, der passer bedst til dig og din virksomhed.

Levering af strøm sker ikke længere automatisk efter 1. april 2016.

En ny lejer skal selv aktivt vælge en elleverandør, for at få leveret strøm. Hvis lejeren ikke selv vælger leverandør, hæfter ejeren for forbruget, med mindre ejeren har givet el-leverandøren besked om at lukke måleren. 

Efter 1. april 2016 er det et krav, at elleverandøren har kundens CPR-nr. 

Udlejer kan ved fuldmagt tilmelde lejeren hos en elleverandør, men det er op til udlejer selv at sørge for, at fuldmagten er gældende og at det også er i orden, at videregive kundens CPR-nr. De nye regler er vedtaget ved lov og der kan desværre ikke dispenseres. 

Hvis ovenstående oplysninger mangler, vil lejlighederne blive afregnet til ejeren i henhold til Elforsyningslovens § 6C, indtil ejeren har bedt elleverandøren om at lukke måleren.

Se Dansk Energi's kortfilm om de nye regler

Har du spørgsmål?

Indtast dine oplysninger nedenfor og vi kontakter dig.

Frit valg

Der er fri konkurrence på det danske elmarked.

Det betyder at du frit kan vælge en hvilken som helst elhandler. Og det er gratis at skifte.

Dine rettigheder som elkunde

 • Til dig der bruger under 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked, med et tilllæg på 0,05 kr. pr. kWh
 • Abonnement på 10 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 38,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

 • Til dig der bruger over 4.300 kWh/året
 • Din pris følger prisen på det frie elmarked uden tillæg
 • Abonnement på 28 kr. pr. måned
 • Aktuel pris 33,71 øre/kWh inkl. moms

Læs mere eller bestil

Bestil nu